EKIWANDIKO KINO KISASANYIZIBWE MU BAGANDA

Standard

EKIWANDIKO KINO KISASANYIZIBWE MU BAGANDA
Michael kintu nga akwasibwa obwa katikilo mu 1952 yalayira okugoba obufuzi bwo mungereza kutaka lya Buganda. Mu 1961 omulimu gwe yagutukiriza omungereza yamugoba mubufuzi bwa Buganda yadde nga omungereza ya kozesa abaganda ba Abu bakali Mayanja naleta Obote naye ekyo tekijjawo buwanguzi Michael Kintu bweyatusa ku Buganda kati obuwanguzi Michael Kintu bweyatusa kuBuganda tulina okudayo okubugoberera nga tukola bino.

Okusomesa abaganda nga tuba sindikira obubaka ku masimu obugamba nti Buganda nsiyaffe abaganda abalina ebika era buli muntu yena atalina kika azimbye oba akoledde ekintu kyona kutaka lyaffe mumenyiwa tteka lya Buganda eligamba nti ettaka lya Buganda teligurwa, telyazikibwa abaganda tulina obuvunanyizibwa okujja buli kintu kyona abagwira kyebatadde kuttaka lyaffe. Buli kyalo kilina okulaba nga abagwira abazimbye kubyalo byaffe bagobwako abo ababa baganyi balina okwokyebwa. Kunkola Michael Kintu gyeyeya mbisa okugoba abangereza yagamba nti abaganda tebaddamu kutunda mwanyi na pamba mu bayindi oyo yena anagana ogoberera etteka elyo ebintu bye byona byokyebwe. Enkola ya Michael Kintu eno gyetulina okugoberera okwegobako obuffuzi bwo bumbula ffe kenyini abaganda bwetwetaddemu olwo bulagajjavu.

Kasozi Mukasa

Advertisements

About ekitibwakyabuganda

Ba Ssebo ne ba Nyabo, Twebaza Abaganda bonna abulumulirwa Obuganda . Era twebaza ne mikwano gya Buganda gyonna wonna wegiri munsi yonna. Omukutu guno gwatandikibwawo nga e’kigendererwa kwe kuyigiriza abantu ebintu ebikwatagana no’Buganda era nokuwanyisiganya ebilowozo nebanaffe abatali Baganda. Abaganda ne mikwano gya Buganda mukozese omukisa guno muwereze ebirowozo byamwe no’bubaka bwona obunaagasa Abaganda na’baana Buganda berizala mu maaso eyo. Obumu ku bubaka obuwerezebwa ku mukutu guno bugyibwa mukuwanyisiganya ebirowozo okubera kumukutu gwa Ugandan’s at Heart (UAH) Forum ogwatandikibwawo Mwami Abbey Kibirige Semuwemba. Era twebaza muzukulu wa Kintu ne Nnambi ono olw’omulimu gwakoledde bana Uganda bonna abali e’bunayira mungeri yo kubagatta mu byempuliziganya no’kutumbula okukolaganira awamu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s